Active button  Startsida
Active button  Nyheter
Active button  Stiftelsens bakgrund
  Verksamhet och syfte
  Kontaktuppgifter
  Stadgar
  Bilar
  Motorcyklar
  Övriga föremål
  Stipendium
  Länkar
  Information in English
 
Verksamhet och syfte

 

På Bil- och Teknikmuseet i Köping finns några av landets intressantaste och mest välrenoverade fordon; Panhard-Levassor 1912, Bugatti typ 35B och typ 44 samt en Mercedes-Benz SSK från 1929. Bilarna är resultaten av en enda persons intresse och renoveringsmöda, Bertil Lindblad  (1907-1995) i Köping.

Bertil Lindblad ansågs under sin livstid vara en av Sveriges mest framstående motorhistoriker, med kunskaper av både teknisk och praktisk natur.

Det var också Bertil Lindblads önskan att hans förnämliga samlingar, inklusive fordon, fordonskomponenter, verkstads-utrustning och ett innehållsrikt bibliotek, skulle bevaras i samlad form. 1980 donerades därför samlingen till en stiftelse med uppgift att bevara och sköta dess innehåll samt se till att de blir tillgängliga för forskning och studier.

Stiftelsen leds av en styrelse bestående av kunniga bilhistoriker, assisterad av en lokal arbetsgrupp, vilken bland annat har till mål att hålla fordonen i gott och kördugligt skick.

Stiftelsens förste ordförande var motorhistorikern Curt Borgenstam (1919-1999) som till stiftelsen själv donerade några välrenoverade TT-motorcyklar av äldre datum samt bilar av märkena Bugatti och Voisin.

En uppmärksammad donation till stiftelsen var en bil av det exklusiva amerikanska märket Pierce-Arrow från 1919. Denna bil har sedan renoverats till körbart skick i stiftelsens regi.

Stiftelsen utdelar årligen stipendier till personer eller institutioner som gjort en förnämlig insats inom det aktuella teknikhistoriska området.

Stiftelsen mottager tacksamt föremål och bidrag som gör att den kan vidareutvecklas. Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingar är registrerad vid Länsstyrelsen i Västmanland, stiftelsenummer 1002304. Stiftelsens organisationsnummer är 878500-5227.


Curt Borgenstam och Bertil Lindblad vid sina Bugatti-bilar. Foto från 1950-talet.


Curt Borgenstam och Bertil Lindblad vid en av Curt Voisin C5 bilar.


 

 

                                     © 2022 Stiftelsen Bertil Lindblads Bil- och Teknikhistoriska Samlingar webmaster@bertillindbladsstiftelse.se